Aanvragen invoercertificaten Hilton beef uit VS en Canada – oktober 2018

Nieuwsbericht 18.082 – Van 1 tot en met 5 oktober 2018, uiterlijk om 13:00 uur, kunt u digitaal invoercertificaten aanvragen voor rundvlees van hoge kwaliteit (Hilton beef) uit de Verenigde Staten en Canada. Het contingentnummer is 09.4002.

Bij invoer vanuit de Verenigde Staten is het invoertarief 20% ad valorem. Vanuit Canada kunt u Hilton beef met een 0%-tarief invoeren. Voor de maand oktober is 2.504.121 kg beschikbaar. De zekerheid is € 12 per 100 kg.

Voordelen en voorwaarden digitaal aanvragen

U kunt alleen nog via mijn.rvo.nl op correcte wijze uw invoercertificaten aanvragen. Hierna ontvangt u van ons een bevestiging of uw aanvraag in behandeling is genomen. Lees alles over de voordelen van digitaal aanvragen in ons Nieuwsbericht 18.065 en bekijk de voorwaarden op de informatiepagina Digitaal aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen? Belt u dan met dhr. B. Gankema, T: 088 042 4638.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze informatiepagina Rundersector.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

  • Vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Vragen over uw aanvraag: 088 042 6732
  • Vragen over uw zekerheid: 088 042 5831 of 4468

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.


Titel: Aanvragen invoercertificaten Hilton beef uit VS en Canada – oktober 2018
Datum: 2018-09-24 11:58:20
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur