Aanpak laaggeletterdheid mist ambitie

Waarom  wordt er zo vaak gebruik gemaakt van onnodig moeilijke taal? Waarom gaat de overheid er zo vaak vanuit dat iedereen de teksten in brieven en op websites wel begrijpt? “Laaggeletterden worden vaak vergeten”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk, die pleit voor veel meer aandacht voor deze groep. “Geef deze mensen de kans om hun taalvaardigheid te verbeteren.”

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zaken als rekeningen begrijpen, toeslagen aanvragen en administratie bijhouden zijn voor deze groep mensen een grote uitdaging of een ronduit onneembare horde.

Onderzoek toont aan dat laaggeletterdheid en armoede hand in hand gaan. Voor 50PLUS is dit al jaren een belangrijk aandachtspunt. Om armoede te bestrijden moet alles op alles worden gezet om laaggeletterdheid tegen te gaan. Meer onderwijs helpt. Maar daarnaast moeten instanties zoals gemeentes, de Belastingdienst en ziekenhuizen hun taalgebruik waar mogelijk vereenvoudigen.

De ministeries van OCW,  SZW en VWS werken samen binnen het programma ‘Tel mee met Taal’. De ambitie daarvan is om in drie jaar tijd  45.000 laaggeletterden de kans te bieden om hun taalbeheersing te verbeteren en zo hun maatschappelijke participatie te vergroten. Hiermee wordt dus maar een fractie van de 2,5 miljoen laaggeletterden bereikt. Het kan en moet wat ons betreft een stuk ambitieuzer.

Binnen gemeentes worden er vaak wel cursussen aangeboden aan migranten die laaggeletterd zijn. Maar de grootste groep mensen die moeite heeft met lezen en schrijven wordt vergeten. Maar liefst 65 procent van alle laaggeletterden in Nederland zijn mensen die hier zijn geboren en opgegroeid. Het is de hoogste tijd om meer aandacht te gaan besteden aan deze grote groep mensen.

Een ander probleem dat laaggeletterden ondervinden is dat zij steeds lastiger kunnen meekomen door onnodig moeilijk taalgebruik van instanties waarmee zij te maken krijgen.  Er wordt bij het opstellen van bijvoorbeeld brieven of formulieren te weinig rekening gehouden met het gemiddelde taalniveau van de lezers. Gemeentes gaan er te vaak vanuit dat iedereen de teksten in brieven en op websites wel begrijpt. Waarom  wordt er zo vaak gebruik gemaakt van onnodig moeilijke taal? Het is prima mogelijk om teksten te vereenvoudigen zonder er meteen Jip- en Janneketaal van te maken. Natuurlijk zullen er dan nog steeds mensen zijn die moeite hebben met het lezen van een brief, maar voor een grote groep zullen de teksten dan wél te begrijpen zijn.

Laaggeletterden worden vaak vergeten. 50PLUS pleit voor veel meer aandacht voor deze groep. Geef deze mensen de kans om hun taalvaardigheid te verbeteren. Maak communicatie helder en gemakkelijk, zodat meer mensen het kunnen begrijpen. Laten we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan meedoen. Daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij.

Corrie van Brenk
Tweede Kamerlid 50PLUS


Titel: Aanpak laaggeletterdheid mist ambitie
Datum: 2017-07-27 14:43:43
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.