Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

In de verkenning staat de volgende vraag centraal: In hoeverre vraagt het samenvallen van duurzaamheidsopgaven in een regio om een samenhangende aanpak? Zitten opgaven elkaar in de weg? Is winst te behalen bij een samenhangende aanpak?

De raad heeft gekozen voor een analyse van de Zuidwestelijke Delta omdat deze regio relatief minder in de belangstelling staat, maar waar de diverse ontwikkelingen nadrukkelijk spelen. Worden sectorale opgaven en de diverse ontwikkelingen wel voldoende met elkaar verbonden of in samenhang aangepakt?

De verkenning kan inzicht geven in de (extra) inzet die het Rijk moet geven om rijksdoelen bij de genoemde opgaven te realiseren.

Op 26 maart 2019 biedt de raad zijn verkenning aan Gedeputeerde Staten Zeeland aan.

Lees hier meer over de verkenning ‘De som der delen’

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl

Titel: Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

Datum: 2019-02-15 10:57:32

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.