Aanbieding advies ‘Verbindend landschap’, 8 november 2016 in Den Haag

Over het advies

De raad heeft zich in het afgelopen jaar gebogen over de vraag hoe de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap geborgd moet worden. Bewoners hechten aan hun landschap, maar tal van ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op dat landschap. Dit geldt zeker voor de transities die nodig zijn voor een duurzame samenleving. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de energievoorziening, maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid en verduurzaming van het landelijk gebied. Hoe kunnen die transities voortvarend tot stand komen én gepaard met een waardevolle ontwikkeling van het landschap? Hoe kunnen burgers zich verbonden blijven voelen met een veranderend landschap? En is er daarbij een rol voor de overheid?

Aanmelding

Wilt u de presentatie bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk 4 november 2016 aanmelden via deze uitnodiging.  Meldt u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

Lees meer over het advies ‘Verbindend landschap’

Titel: Aanbieding advies ‘Verbindend landschap’, 8 november 2016 in Den Haag

Datum: 1 November 2016 | 3:45 pm

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur