2019 is het Jan Tinbergenjaar

Vacature promotie


Jan Tinbergen ontving in 1969 de Nobelprijs in de economie, dat is nu 50 jaar geleden. Jan Tinbergen was de eerste directeur van het Centraal Planbureau en een van de eerste die met economische modellen ging werken waar het CPB zo bekend van is. In deze video een kort overzicht van zijn leven. In de video een kort overzicht.


Kijktijd: 2:10
Publisher: Centraal Planbureau (CPB)

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van het openbaar bestuur op Twitter.


Online projecten en diensten