“1000 handshakes per jaar voor energiedoel”

Meer snelheid, daadkracht en samenhang. Dat is nodig om de doelen van het Energieakkoord in 2020 te halen. Het Intensiveringsprogramma Energieuitdagingen én een ambassadeur gaan hierbij helpen.

“Iedereen is van goede wil, maar we moeten het nu echt gaan doen”, zegt Margreet van Gastel. Van Gastel is aan de slag als ambassadeur van het programma. Zij gaat het land in om vraag en aanbod samen te brengen. “Mijn leidraad is: hoe kunnen we met elkaar meer snelheid maken? Mijn doel: 1000 handshakes per jaar.”

Massabeweging

Het ontbreekt nu vooral aan dwarsverbanden, vindt Van Gastel. “Je ziet overal initiatieven oppoppen, maar de samenhang ontbreekt. Daarmee rem je de grote sprong voorwaarts. We willen partijen nu samenbrengen om gezamenlijk een massabeweging in gang te kunnen zetten.”

Duurzaamheidsvragen

“De markt moet het doen”, zegt Van Gastel. “De beweging moet uiteindelijk bij de bedrijven plaatsvinden. Met name het mkb moet nog een grote slag maken. Wij gaan hen daarin op allerlei vlakken ondersteunen. Op www.rvo.nl moeten bezoekers binnen 3 muisklikken op elke duurzaamheidsvraag een antwoord kunnen vinden.”

Concrete doelen

Het programma richt zich op 3 pijlers: energiebesparing, wind op land en overige hernieuwbare energie. Van Gastel: “Op die gebieden valt nu de grootste winst te behalen.Ons concrete doel voor 2020 is om met deze extra inspanningen de doelstellingen van het energieakkoord te halen.

Rol van RVO.nl

Het Intensiveringsprogramma Energieuitdagingen is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De RVO.nl voert de opdracht uit en bundelt de kennis en contacten. Van Gastel: “Als we er nu met z’n allen de schouders onder zetten, moeten we een heel eind kunnen komen.”

Meer weten?


Titel: “1000 handshakes per jaar voor energiedoel”
Datum: 31 May 2017 | 11:34 am
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur